THEORIE OSC-

9 Basis Uitganspunten

Organic score card

9 basis uitgangspunten

De ontwikkeling van de Organic ScoreCard (OSC)
is gebaseerd op universele principes en
indelingen van bewustzijn.

Drie basis hersensystemen

Drie basis hersensystemen

Drie basis hersensystemen

De ingevulde stellingenlijst is omgezet in
een grafiek waarin drie kleuren voorkomen.
Deze kleuren weerspiegelen de soorten
bewustzijn die gedrag bepalen.

Drie basis uitgangshoudingen

6 oer-reacties

6 oer-reacties

Emotie, stabiliteit, vertrouwen
Deze drie zijn de oorsprong van al ons gedrag.

Twaalf domeinen van bewustzijn

Twaalf domeinen van bewustzijn

Twaalf domeinen van bewustzijn

Emotie, stabiliteit, vertrouwen
Deze drie zijn de oorsprong van al ons gedrag.

Zes assen in de organische boom

Zes assen in de organische boom

Zes assen in de organische boom