Peregrino por la vida

We houden ons graag vast aan wat we weten. Maar wat weten we eigenlijk echt, vast én zeker?

Feitelijk is het enige dat we ‘echt’ weten iets dat bestaat uit beelden van ons verleden of dromen over onze toekomst. Daarmee weten we dus niets zeker, dolen we altijd rond in ijdele hoop en gekleurde herinneringen. Dan zijn we dus met z’n allen op weg naar de Graal van onze verbeelding. En zijn alle blaren en ongemakken alleen draagbaar in het licht van het gehallucineerde grote doel. Dan is de verdoving door de illusie de maatstaf van ons geluk. Dan blijven wij immer dolen.