ORGANIC SCORECARD-

De Organic ScoreCard, een uniek instrument.

De Organic ScoreCard© van TransMind geeft inzicht in de wijze waarop iemands gedrag ontstaat. Omdat dit op de 12 universele domeinen van bewustzijn weergegeven wordt, is daarmee elk  mogelijk gedrag, in elke situatie, voorspelbaar en meetbaar geworden.

De energie van de drie elementaire hersensystemen (hersenstam, lymbisch en neocortex) wordt in kaart gebracht. De biologische en neurologische ‘foto’ die op onze manier gemaakt wordt kent geen mogelijke gestuurde cq wenselijke invulling. Met andere woorden, in een Organic ScoreCard komt het onbewuste, innerlijke verhaal dat iemand te vertellen heeft naar boven. Daardoor ontstaat er een kijkje achter het ‘sociale masker’ dat mensen altijd op hebben en kunnen de diepliggende oorzaken van gedrag zichtbaar gemaakt worden.

Als iemand dit (onverwachte maar altijd zeer herkenbare) verhaal van zichzelf te horen krijgt, wordt het mogelijk om vanuit herontwikkeling van aanwezig potentieel tot een nieuwe kijk op het leven te komen. Verandering evalueert van ‘gedwongen anders omdat dat moet’ naar ‘verbeteren omdat dat kan, mag en heel erg leuk is’!

Uniek profiel

De Organic ScoreCard herbergt een eindeloze variatiemogelijkheid, waardoor iedere invuller een uniek en individueel profiel krijgt. Omdat de Organic ScoreCard een momentopname is, kan iemands ontwikkeling in de tijd goed gevolgd worden: iedere invulling geeft het nieuw ontwikkelde bewustzijn weer. Individuele ontwikkeling en teamontwikkeling worden daardoor meetbaar in de tijd. De kwaliteit van coaching wordt daarmee dus toestbaar!!

Groepen

In groepen kan de Organic ScoreCard inzicht geven in de onbewuste, dus onderhuidse dynamiek. Waardoor de schijnbaar muurvaste patronen (“we willen veranderen, maar krijgen het niet voor elkaar”) soepel kunnen overgaan in een gezond ritme van meebewegen met wat moet gebeuren. Duurzame inbedding van deze verbeteringen is vanzelfsprekend, omdat ze aansluiten bij die onderhuidse dynamiek!

Groepskenmerken en zelfs organisatiekenmerken (DNA) worden daarmee inzichtelijk op een ongekend niveau. Daardoor ontstaan interventie- en dus verbeteringsmogelijkheden die tot nu toe ongekend waren, qua diepgang, snelheid en ‘houdbaarheid’.