ONZE DIENSTEN-

Wanneer TransMind?

Als u vragen heeft over uw leven, loopbaan of verhoudingen met anderen.

Als u de volgende stap wilt zetten in persoonlijke of professionele ontwikkeling.

Als uw wilt kijken naar uw leiderschapskwaliteiten en -mogelijkheden.

Als uw team beter moet maar niet kan.

Als uw dochter of zoon ondersteuning kan gebruiken bij school- of studievertraging.

Als u en uw partner elkaar diepgaander willen leren kennen.

Dan bieden wij door middel van de Organic ScoreCard een uniek en diepgaand inzicht in de oorsprong van uw gedrag. Vandaaruit veranderen is de enige manier om tot innerlijk gedreven en langdurige ontwikkeling te komen.

Wij kunnen u helpen met:

– coaching; individueel (privé en zakelijk) of met en in uw team

– procesbegeleiding; het verankeren van nieuwe samenwerkingspatronen

– onderzoek; naar (grotere) groepen en hun gedrag, de oorzaken daarvan en de gewenste én effectieve interventies daarbij

In organisaties kunnen wij zelf helpen bij uw vragen; wij kunnen echter ook uw eigen mensen opleiden om bestaande en toekomstige vragen zelf te beantwoorden én te voorkomen.

 

Achtergrond

Mensen kunnen in hun kracht staan door de dingen te doen die ze altijd gedaan hebben, vanuit de attitude die ze altijd hebben laten zien. Gewoonte- of ervaringsflow heet dat.

Mensen kunnen ook gaan kijken of hun strategie van ooit nog past bij hun zijn van nu. Mensen kunnen erachter komen dat ze met een bijstelling van hun strategie dichterbij hun oorspronkelijke IK komen, waardoor ze makkelijker, effectiever en rustiger hun leven kunnen voeren en hun werk kunnen doen. Dat heet de authentieke flow.

Onze aanpak gaat dus altijd uit van het individu. Vandaar uit kunnen we kijken naar het team of de afdeling waar iemand deel van uitmaakt en een stap verder naar de organisatie. We maken daarbij gebruik van het instrumentarium dat we hier verder beschrijven.

In zijn algemeenheid begeleiden wij mensen en groepen bij processen die echt ergens over gaan. Wezenlijke stappen met een lange termijn voor ogen en een duidelijke doelstelling.

  • Op individueel niveau kan dat gaan over loopbaanbegeleiding, persoonlijkheidsontwikkeling, leiderschapsontplooiing of samenwerking.
  • Op teamniveau liggen de vragen meestal bij de transitie van werkgroep naar team (zie ook elders op deze website), teambuilding en teameffectiviteit. Ook leiderschapsproblematiek komt hierbij vaak om de hoek kijken. Met name de teamcorrelatiemetingen, die een beeld geven van de onbewuste dynamieken van een team geven sterke handvatten voor duurzame verbeteringen.
  • Op organisatieniveau kijken we naar het organisatie-DNA, een totaalbeeld van cultuur en interactie binnen een organisatie. Afhankelijk van de vraag kunnen bedrijfsonderdelen hierin tegen elkaar afgezet worden. Voorbeelden van vragen hierin zijn de aansluiting van gewenste strategie en bestaande bedrijfscultuur, cultuurintegratie bij fusies of verhoging van de winstgevendheid.