COACHES-

De professionals die bij TransMind of bij een van de bij haar aangesloten trainers een opleiding hebben gevolgd zijn onderverdeeld in drie categorieen:

– Advisors. Zij hebben de basistraining afgerond en kunnen klanten en cliënten goed van dienst zijn in signalering en doorverwijzing. Doordat ze kunnen analyseren wat het verschil is tussen de gehanteerde strategie (gedragingen) en wat iemand eigenlijk wil, zijn ze het ideale beginpunt van elk zelf-ontwikkelingstraject. Deze training is van belang voor docenten, managers, HR-/MD- of P&O-functionarissen en iedereen de een TransMind-vervolgopleiding wil volgen.

– Coaches. Na de basistraining hebben deze mensen de 8-daagse vervolgopleiding tot Organic Coach gevolgd. Organic Coaches zijn in staat om zowel de dieper liggende wensen achter iemands strategie te onderscheiden, als om mensen te coachen in de richting van blijvende vernieuwing. Coachees krijgen vaak van derden te horen dat ze veranderd zijn; omdat deze ‘veranderingen’ voor henzelf als volkomen logisch en intrinsiek gegrond voelen, hebben de coachees dat zelf pas later in de gaten! Deze opleiding is van belang voor professionele coaches die een stap dieper en verder willen en kunnen zetten in het begeleiden van hun cliënten.

– Mentoren. Organic Mentors hebben de Level 3 opleiding met therapeutische basis afgerond. Zij kunnen mensen voor wie dat noodzakelijk is door de diepere lagen van hun bewustzijn heenhelpen op weg naar langdurig herstel. In het kader van: “Niemand is te oud voor een gelukkige jeugd” helpen Organic Mentors mensen aan het doorleven van die levenslessen die rust, stabiliteit en geluk tot blijvende waarden kunnen maken. Deze intensieve opleiding is niet voor iedereen geschikt noch toegankelijk. Een commissie beoordeelt eventuele toelating. Onderdeel van deze opleiding is een intensieve week waarin het geleerde op het eigen leven van de cursisten van toepassing wordt verklaard.

 

Op de vervolgpagina’s vindt u de namen en adressen van onze Coaches in Nederland.

Inloggen voor coaches: www.organicscorecard.com