Artikelen

 mADE WITH LOVEAlles is liefde!  

Al eeuwenlang bestaat de liefde bestaat uit 3 soorten te weten Eros, Philos en Agape. De oude Grieken schreven er al over. Alle 3 deze liefdes hebben een vaste plek in je brein:

  • Eros huist in je hersenstam -reptilian brain- en staat voor lust, dierlijk, veroverend, dominerend en de onderworpenheid tussen mensen. Eros heeft vooral een mannelijke energie en gaat over overlevingsdrift en nageslacht.
  • Philos staat voor vriendschap, verbroedering en voor het voorspelbare, de rust en regelmaat. Philos gaat ook over de liefde die heel vertrouwt voelt en staat voor stabiliteit door groepsbinding. Philos voelt zich thuis in je limbische hersenen -mammal brain-.
  • Agape is de Goddelijke liefde. Platonisch, afstandelijk, geweldloos en onvoorwaardelijk. Hoop hoort ook bij Agaphe. Agaphe vindt zijn oorsprong in je neocortex -human brain-.

OSC_illustrations23Verschillende liefdes

Verschillende liefdes huizen dus in verschillende delen van je brein. En dit maakt dat alles liefde is, in alles liefde zit en je niet anders kunt dan vanuit liefde voelen, denken en handelen. Precies daarin zitten de kansen maar tegelijkertijd de schaduwkanten van jouw liefde.

Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Als Eros bepaalt dat JIJ wilt winnen, is dat vanuit liefde voor jezelf en je overleving. Dus als je ‘nee’ zegt tegen anderen of anderen afwijst, is dit een uiting van liefde voor jezelf. En fluister je jouw partner in het oor dat je van die persoon houdt met de intentie hem of haar te verleiden, dan is dit een typische Eros-actie rechtstreeks afkomstig uit je hersenstam.
  • Vanuit Philos ‘nee’ tegen anderen zeggen, is kiezen voor de mensen uit je eigen omgeving. Hiermee is dit kiezen een vorm van groepsliefde die bepaald wordt door je limbische hersenen. Als je vanuit Philos zegt dat je van je partner houdt,  dan zeg je eigenlijk vanuit limbische energie dat je met die persoon oud wilt worden. Hoe mooi is dit.
  • Agape is de hogere en meest ontwikkelde vorm van liefde. Deze liefde lijkt voorbehouden aan mensen die het ‘voorwaardelijke leven’ overstegen en ontgroeid zijn. Dit is liefde in de meest pure vorm van het woord.

De ladder van de liefde

Er bestaat dus zoiets als een gradering in liefde, een ladder van de liefde. En het mooie is dat je kunt stijgen op jouw liefdesladder naar de volmaakte liefde. Zo biedt Eros je de kans om door te groeien naar Philos. En kan Philos zich zo ontvouwen dat je je ontwikkelt naar een leven waarin voorwaarden in de liefde geen enkele rol meer spelen en er geen belemmeringen zijn. Onvoorwaardelijke liefde heet dit, je kent deze uitdrukking vast wel. En dit is het moment dat Agape haar intrede doet; zij is de grootste en mooiste liefde.

Alles is dus liefde maar sommige liefde is groter dan de andere!

Ook weten welke liefde bij jou het grootst is? Philos (limbisch), Eros (hersenstam) of Agape (neocortex)? Doe de Organic ScoreCard en ontdek in welk deel van jouw brein je energie het hoogst is!